Tyska Efektywna Gospodarka Odpadami

Master-Alba-Remondis: Konsorcjum na śmieci

Tylko jedna oferta – konsorcjum trzech firm – wpłynęła na przetarg dotyczący „Świadczenia usług, odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Tychy”.

W Konsorcjum liderem jest Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami i Energetyki Odnawialnej MASTER sp. z o.o, wspólnie z ALBA Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. oraz REMONDIS sp. z o. o. Cena oferty brutto to 62.711.641,80 zł, w tym VAT 4.645.306,80 zł.

2013-06-12 16:55:03